Wyszukiwanie umów

Wyniki wyszukiwania

LpNumerDataWykonawcaWartośćPrzedmiot
7/20233/D/20232023-12-22Usługi Przewozowe KAMI Kamila Starczyk19350,00Przewóz uczniów na zajęcia dodatkowe.
6/20232/D/20232023-12-08Usługi Przewozowe KAMI Kamila Starczyk443450,00Wykonanie usług przewozu dzieci i młodzieży w 2024r.
5/20231/D/20232023-08-10Usługi Przewozowe Rafał Kolicki47363,20Wykonanie przewozów z Lubiechowa i Karlina wraz z opiekunem do ośrodka w Sławnie
4/202377 GP/20232023-12-28Autorska Pracownia Architektury architekt Rajmund Rink47970,00Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „ Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 w Karlinie.” Obejmującego swoim zakresem remont i adaptację zabytkowego budynku mieszkalnego na obiekt użyteczności publicznej.
3/20231/D/20232023-08-10Usługi Przewozowe Rafał Kolicki ul. B.Chrobrego 9 78-230 Karlino47363,20Wykonanie przewozów z Lubiechowa i Karlina wraz z opiekunem do ośrodka w Sławnie
2/2023GG.6725.1.2023.MP2023-04-14Industri Kruszywa Paweł Pietkiewicz36850,00wycena w formie operatu szacunkowego: nieruchomości położonej w miejscowości Wietszyno, gm. Karlino, oznaczonej numerem działki 1/4 o pow. 17,3993 ha w obrębie Wietszyno, na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej oraz nieruchomości położonej w miejscowości Wietszyno, oznaczonej numerem działki 1 o pow. 53,1688 ha w obrębie Wietszyno przed jej podziałem geodezyjnym oraz po podziale na działki gruntu oznaczone geodezyjnie numerami 1/4 o pow. 17,3993 ha oraz 1/5 o pow. 35,7695 ha – na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości w wyniku podziału geodezyjnego
1/2023EOD/01/20232023-03-13Tomasz Witka Przesiębiorstwo Handlowe "ALFA"30302,00Dostawa artykułów biurowych.